KONSTRUKTION

När du behöver hjälp med framtagning av nya produkter eller prototyper står våra konstruktörer redo. Vi har en gedigen erfarenhet av framtagning av plåt och rörkonstruktioner, vi arbetar i 3D Inventor och kan hantera dom flesta filformat.

Våra konstruktörer kan med sin kunskap från olika typer av uppdrag tidigt i processen göra lösningar som gör slutprodukten kostnadseffektiv.

Konstruktion. Hjälp med framtagning av nya produkter och prototyper.